8.1.11

Gừng

Trà gừng cần cay
Rễ ngọt không gai
Bỏ hết vỏ đắng
Mùi thơm màu nắng

-Zac Herman

No comments:

Post a Comment