17.8.14

Purpose


For all generations of students

Water                                               
wipes clean what is soiled
nourishes and renews all things

Fire
drives away darkness
upholds the light
creator of civilization                                                                         

Flower
absolute beauty
absolute fragrance
though the land is a wasted desert

Pebble
knows                                                                                  
it is a cell
of a skyscraper

-

Mục đích
Tặng các thế hệ học trò

Nước                       
gột rửa tát thảy những dơ bẩn
nuôi nấng và làm tươi mới vạn vật

Lửa
xua đuổi bong tối
duy trì ánh sáng
tạo lập văn minh

Bông hoa
đẹp hết mình
thơm hết mình
dù đất đai cỗi cằn hoang mạc

Viên đá nhỏ
tự biết
là một tế bào
của tòa cao ốc chọc trời

-Lan Hoàng Miên, Mơ về ngôi rừng 
Trans. Zac Herman 

No comments:

Post a Comment