7.11.10

Green Buds


Beneath two rows of trees 
Warm hand in hand
In step with you
Sun plays upon hair
Green buds on trees
Gold leaves drifting by
Like a thousand butterfly wings.

(Gold leaves they fall
And nourish the earth 
Not lost at all, for 
Sap flows from green buds)

My love, I know
That there'll come a day
Beneath these same trees
We'll no longer walk
Like a soldier on guard
Relieved of his post
Like fallen gold leaves
that add green to the buds.

Generations to come 
On this very road
Soulmates are they
In step pass by
Gold leaves still drift by
Buds once again green.


2 January, 1963


Chồi biếc

Dưới hai hàng cây
Tay ấm trong tay 
Cùng anh sóng bước 
Nắng đùa mái tóc 
Chồi biếc trên cây 
Lá vàng bay bay 
Như ngàn cánh bướm.

(Lá vàng rụng xuống 
Cho đất thêm màu 
Có mất đi đâu
Nhựa lên chồi biếc)

Này anh, em biết 
Rồi sẽ có ngày 
Dưới hàng cây đây 
Ta không còn bước 
Như người lính gác 
Đã hết phiên mình 
Như lá vàng rụng 
Cho chồi thêm xanh 

Và đời mai sau 
Trên đường này nhỉ 
Những đôi tri kỷ 
Sóng bước qua đây 
Lá vàng vẫn bay 
Chồi non lại biếc.


Xuân Quỳnh
-

No comments:

Post a Comment